Η Ακαδημία Εθελοντισμού “HELPHELLAS” ως Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών δημιουργεί ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Η “HELPHELLAS” λαμβάνοντας υπόψη το όραμα για ενεργητική συμμετοχή, διάθεση για κοινωνική προσφορά, ανιδιοτελή αγάπη και αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, έθεσε ως στόχο της από την έναρξη λειτουργίας της την δημιουργία ενός “Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Εθελοντών” για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών κάθε είδους.

Σε μια χώρα που είναι πασίδηλο ότι οι ανθρώπινοι πόροι δεν επαρκούν σε περίοδο φυσικών καταστροφών, αποτελεί αναγκαιότητα η αξιοποίηση του ανθρωπίνων πόρων που ως τώρα παραμένουν μη αξιοποιήσιμοι από την Πολιτεία και είναι η δύναμη και βούληση των Ενεργών Πολιτών.

Η δεδομένη κλιματική κρίση επιβάλλει πλέον την αλλαγή νοοτροπίας προς την κατεύθυνση αυτή και εκ μέρους της Πολιτείας που πολλές φορές μέσω των θεσμικών της οργάνων αγνοούσε τη δύναμη αυτή, αλλά και των εθελοντών – ενεργών πολιτών που έχουν ανάγκη καλύτερης διαχείρισης, οργάνωσης, συντονισμού και αξιοποίησης της διάθεσης τους να συμβάλλουν ενεργά την ώρα των κρίσεων και των φυσικών καταστροφών.

Το “Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Εθελοντών “HELPHELLAS” έχει ως στόχο του την αρωγή και υποβοήθηση της Πολιτείας και πιο συγκεκριμένα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για το συντονισμό και τη συνδρομή εθελοντών πάσης φύσεως ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να βοηθήσουν σε διάφορους τομείς δράσης.

Με τη δημιουργία του θα επιτευχθεί ένα ενιαίο κέντρο, συνολικής ενημέρωσης, προσέλκυσης εθελοντών μέσα από το ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ της “HELPHELLAS” αλλά και οργανωμένων ενεργών πολιτών, εθελοντικών οργανώσεων, φιλοζωικών σωματείων, και μέσα από μια ενιαία, συντονισμένη και συντεταγμένη ενημέρωση, θα διαμορφώσει ένα πιο γρήγορο πλαίσιο εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης σε υλικά, εξοπλισμό, παροχή υπηρεσιών και πρώτων βοηθειών, φιλοξενίας εκεί ακριβώς όπου υπάρχει ανάγκη την δεδομένη στιγμή.

Το “Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Εθελοντών” της “HELPHELLAS” θα μπορεί να βοηθήσει την Πολιτεία, την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση την ώρα μιας φυσικής καταστροφής λειτουργώντας ως ο ενδιάμεσος φορέας σε μη επιχειρησιακές δυνάμεις και θα συμβάλει καθοριστικά στο συντονισμό και ενημέρωση μεταξύ αυτών που θέλουν να βοηθήσουν κι αυτών που θέλουν βοήθεια από την ευρύτερη Κοινωνία των Πολιτών.

Κοινοποίηση
Scroll to Top