ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ “HELPHELLAS”

Η CESES δέχθηκε την Ακαδημία Εθελοντισμού “HELPHELLAS” σαν Τακτικό της Μέλος!

Στην ετήσια γενική συνέλευση των μελών της η CESES  www.ceses.net (Confederation of European Senior Expert Services) στις 23 Απριλίου δέχθηκε μεταξύ των 18 μελών της στην Ευρώπη ως εκπρόσωπο της Ελλάδας, την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ “HELPHELLAS”.

Η CESES, με έδρα τις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε το 2000, σαν διεθνής ΜΚΟ, με το μεγαλύτερο δίκτυο σε εμπειρία και αρχαιότητα μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων εθελοντών – στελεχών οραματίζεται ανθρωπιστική βοήθεια σε άτομα και ομάδες όλων των ηλικιών, σε όλο τον κόσμο, με μεγάλη ποικιλία θεμάτων και με κύριο στόχο την ανιδιοτελή προσφορά και την προσωπική ανάπτυξη.

Ο στόχος της CESES και των μελών της είναι η προσφορά γνώσεων, εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων σε όσους την έχουν ανάγκη και τη χρειάζονται παγκοσμίως, χωρίς θρησκευτικές, πολιτικές ή φυλετικές διακρίσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα το πνεύμα της ενσυναίσθησης και τις θετικής στάσης απέναντι στο συνάνθρωπο μεταλαμπαδεύοντας όλες αυτές τις ενέργειες και αξίες στις επόμενες γενεές.

Κύρια φιλοδοξία της είναι η αύξηση του βιοτικού επιπέδου στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, μέσω εθελοντικής βοήθειας σε μικρές και μεσαίες, οικονομικά αδύναμες, επιχειρήσεις και ιδρύματα.

Η CESES προσφέρει στα μέλη της:

☑️Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανθρώπους των εθελοντικών οργανώσεων και επιχειρήσεων που τη χρειάζονται

☑️Δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας στον κόσμο των επιχειρήσεων

☑️Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας

☑️Προώθηση βιώσιμης εκβιομηχάνισης στις χώρες εταίρους της Ε.Ε.

☑️Η υποβοήθηση συνεργασίας μεταξύ ατόμων από διαφορετικές γενιές

Τα δυνατά σημεία της σημεία είναι:

☑️ Υπεράσπιση πρωτοβουλιών στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

☑️Εμπειρία στελεχών – εθελοντών σε τοπικά ζητήματα

☑️Υποστήριξη δραστηριοτήτων εντός και εκτός της Ευρώπης

☑️Επαφές με σχετικούς οργανισμούς και διαφορά δίκτυα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

☑️Ετοιμότητα και διαθεσιμότητα σε ζητήματα που αφορούν την επίλυση προβλημάτων.

Τα θέματα και οι στόχοι της Ακαδημίας Εθελοντισμού είναι άμεσα συνδεδεμένα με αυτή τη νέα κουλτούρα έχοντας σαν κύριο άξονα 15 διαφορετικές θεματικές ενότητες οι οποίες μέσα από πολλαπλές μορφές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε το έργο και η προσφορά του Ενεργού πολίτη να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα στην ελληνική κοινωνία.

Scroll to Top