donate-εθελοντισμός

Γιατί να γίνω Εθελοντής

Ο εθελοντισμός στις μέρες μας αποτελεί δύναμη ελπίδας αλλά και ένδειξη ανθρωπισμού για τις σύγχρονες κοινωνίες, τη στιγμή μάλιστα που η εθελοντική πράξη από μόνη της αποτελεί βασική έκφραση των ανθρώπινων σχέσεων με κύριο στόχο πάντα, τόσο την δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης και κοινωνικής συνοχής όσο και της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.

Η Ακαδημία Εθελοντισμού "HELPHELLAS" δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό μετά από δέκα χρόνια μνημονιακής κρίσης: Να γίνει ένας φορέας διαμόρφωσης μιας νέας αντίληψης και κουλτούρας συμμετοχής του Πολίτη στα κοινά που είναι η ενεργητική συμμετοχή, η διάθεση για κοινωνική προσφορά, η ανιδιοτελής αγάπη και αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπό μας.

Μέσα από το ρήμα «ΘΕΛΩ» και τη δυναμική του "ΜΠΟΡΩ" - όταν θέλω, μπορώ - πηγάζει η ανάγκη για «ΔΡΑΣΗ», που διαμορφώνεται μέσα από το κεντρικό σύνθημά μας "ο εΘΕΛΩντισμός στην Πράξη", για μοίρασμα και φροντίδα προς το συνάνθρωπο και όχι μιας απλής παρουσίας.

Ο εθελοντής για την Ακαδημία Εθελοντισμού είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της κοινωνίας και προσδίδει αξία, τόσο στην ιδέα του εθελοντισμού όσο και στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί. Είναι αυτός που χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε, γιατί βάζει μπροστά το “εμείς” από το “εγώ” μέσα από τη χαρά της προσφοράς, της συλλογικότητας, της αλληλοβοήθειας και της ομαδικότητας.

Η έννοια του “ενεργού πολίτη” που πρεσβεύει η Ακαδημία Εθελοντισμού κινητοποιεί και ενεργοποιεί τον εθελοντή προς την κατεύθυνση μιας προσπάθειας και διάθεσης η οποία απορρέει από τη θέληση για άμεση και εγγύτερη επαφή με τους ανθρώπους και διευθέτηση των κοινωνικών προβλημάτων στη βάση τους. Προωθείται επομένως η ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή του πολίτη ο οποίος ξέρει να διεκδικεί για τον εαυτό του μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο.

Ο ρόλος του “ενεργού πολίτη” εμπνέει τον εθελοντή, μέσα και από την ατομική κοινωνική του ευθύνη, προκειμένου να δείξει ενσυναίσθηση και ειλικρινές ενδιαφέρον προς το συνάνθρωπο που έχει ανάγκη και η οποία απορρέει από την πρωτοβουλία, τον υψηλό βαθμό αυτονομίας και την προσφορά χωρίς όρια. Συνεπώς, κάθε εθελοντική δραστηριότητα έχει σημαντικά οφέλη και για τον ίδιο τον εθελοντή αλλά και για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, αφού πηγάζει από τις βαθιές εσωτερικές ανάγκες και αξίες οι οποίες προέρχονται από τις εμπειρίες και την ποιότητα της ζωής του.

Η πολυδιάστατη κρίση των δύσκολων καιρών που διανύουμε επιβάλλει το ρόλο του εθελοντή ο οποίος αντιστρατεύεται ενάντια στο πνεύμα του ατομισμού, της ναρκισσιστικής εσωστρέφειας και της ιδιοτέλειας. Ο εθελοντής - ενεργός πολίτης έρχεται με την παρουσία του να δείξει την ανθρωπιά και την ευαισθησία του όπου μέσα από την ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία θα συνειδητοποιήσει το βαθύτερο νόημα της ζωής, αυτό της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας και της αυτοπραγμάτωσής του.

Η κοινωνικοοικονομική και αξιακή κρίση είναι αυτή που ευαισθητοποιεί τον εθελοντή, ο οποίος συνειδητοποιεί ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά υπάρχει ανάγκη φροντίδας, αλτρουϊσμού και υποστήριξης προσφέροντας ατομικά και συλλογικά μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι, ο εθελοντής γίνεται το εφαλτήριο για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης αξιών μέσα από μία κοινή πορεία για ευημερία και κοινωνική συνοχή και από οράματα για τη βελτίωση της κοινωνίας όπου ζει, τα οποία πηγάζουν και από ένα προσωπικό ηθικό χρέος.

Ο εθελοντής - ενεργός πολίτης μπορεί να γίνει η γέφυρα για επανακαθορισμό αξιών και αναγκών, αφού δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των άλλων μέσα από την αίσθηση της κοινής ταυτότητας και του μέλλοντος, σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Η ανάγκη για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η ανάγκη απόκτησης γνώσεων, μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης, η ανάγκη για ενδυνάμωση των κοινωνικών σχέσεων, η ανάγκη αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η ανάγκη εργασιακής εμπειρίας και κοινωνικής προβολής, είναι μερικοί από τους λόγους που παρακινούν τον ενεργό πολίτη να γίνει εθελοντής, έτσι ώστε να βρει το δρόμο της χαράς και της ευτυχίας.

Γιατί ο δρόμος αυτός σίγουρα θα είναι μία συνεχής αίσθηση πληρότητας, καταξίωσης και ολοκλήρωσης και θα θυμίζει στον εθελοντή, ότι όσα περισσότερα δίνεις, τόσα περισσότερα έχεις!

Μητρώο Εθελοντών

Το Μητρώο Εθελοντών είναι μία βάση δεδομένων στην οποία συγκεντρώνονται και ανανεώνονται διαρκώς πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με όσους/ες έχουν την επιθυμία να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν για να παρέχουν εθελοντική υποστήριξη σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται, προκειμένου να προωθηθούν και να διατεθούν σύμφωνα με τις επιλογές και το διαθέσιμο χρόνο των ενδιαφερομένων σε διάφορους τομείς εθελοντικών δράσεων της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS.  Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν από συνεργαζόμενους Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, είτε από συνεργαζόμενα δίκτυα εθελοντών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε από το "Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Εθελοντών" της Ακαδημίας σε Φυσικές Καταστροφές.

Στο "Μητρώο Εθελοντών - Εθελοντικών Οργανώσεων - Εθελοντών Επιστημόνων και του Σώματος Επίλεκτων Εθελοντών" εντάσσονται συνεργαζόμενες εθελοντικές οργανώσεις, εθελοντές επιστήμονες ή και απλοί ενεργοί πολίτες οι οποίοι λόγω της φύσεως της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ενασχόλησης, είτε λόγω αποδεδειγμένης εμπειρίας και σχετικής εκπαίδευσης μπορούν να ανταποκριθούν με πληρότητα στα καθήκοντα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών καθώς και να συνδράμουν σε οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται οι συμπολίτες μας τοπικά αλλά και πανελλαδικά.

Επιπλέον, εντάσσονται και φυσικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να βοηθήσουν και να προσφέρουν ανιδιοτελώς τον εαυτό τους όσο και όπως μπορούν, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής - οικονομικής κατάστασης, ακαδημαϊκού υπόβαθρου. Με αυτόν τον τρόπο μεμονωμένοι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν και να δρουν οργανωμένα, με συγκεκριμένα καθήκοντα, ως εθελοντές έργου της Ακαδημίας Εθελοντισμού, διατηρώντας την αυτονομία και την αυτοτέλειά τους. Έχουν όμως και τη δυνατότητα να ενταχθούν οργανικά σε αυτές ως πιστοποιημένοι εθελοντές της Ακαδημίας Εθελοντισμού, μετά από αντίστοιχη εκπαίδευση. Οι υπηρεσίες των εθελοντών αυτών προσφέρονται πάντα αφιλοκερδώς, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό ή οικονομική ανταμοιβή.

Προκειμένου λοιπόν κάποιος να ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντών της Ακαδημίας, στην ιστοσελίδα μας, θα υπάρχουν σχετικές φόρμες αίτησης που αφορούν αιτήματα συνεργασίας, ένταξης σε εκπαιδευτικά προγράμματα διάφορων θεματικών τομέων ή μεμονωμένα συγκεκριμένες δράσεις όπως το "ΗELP the PEOPLE". Tα δεδομένα των υποβληθέντων αιτήσεων θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της Ακαδημίας προς επεξεργασία, αποκλειστικά και μόνο για εθελοντικές δράσεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εθελοντών.

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση μιας νέας κοινωνίας ενεργών πολιτών που θα δρουν ατομικά ή συλλογικά για το κοινό καλό με πνεύμα ατομικής κοινωνικής ευθύνης (ΑΚΕ), έτσι ώστε με τη συμμετοχή τους στις εθελοντικές δράσεις της Ακαδημίας ή άλλων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις τους, το χρόνο, την αμέριστη αγάπη και αλληλεγγύη τους προς τον συνάνθρωπο και την κάθε τοπική κοινωνία.

Δίκτυα Κοινωνικής Υποστήριξης

Ο εθελοντισμός στις μέρες μας είναι χρήσιμος όσο ποτέ άλλοτε, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης τη στιγμή που βιώνουμε παγκοσμίως αλλά και σε εθνικό επίπεδο μία κοινωνικοοικονομική αλλά και υγειονομική κρίση, η οποία έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή όλων μας. Είναι αυτός που μπορεί να αναπτυχθεί είτε ατομικά είτε συλλογικά, μέσα από τοπικά δίκτυα εθελοντικών και κοινωνικών οργανώσεων σε επίπεδο Δήμων, Νομών και Περιφερειών και να δημιουργήσει αντικειμενικά πρόσφορες συνθήκες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Ο εθελοντής μέσα από αυτά τα δίκτυα αποκομίζει σημαντικά οφέλη, διαμορφώνει δεσμούς αλληλεγγύης, αφού με την ιδιότητά του ως μέλος ενός δικτύου, επιτυγχάνει τους στόχους του και αναπτύσσει διάθεση για συνεργασία και κοινωνική προσφορά.

Μέσα από τα δίκτυα αυτά είναι δεδομένο ότι στις τοπικές κοινωνίες οι σχέσεις των ανθρώπων γίνονται λιγότερο αποξενωμένες και απρόσωπες, οι μικρές αποστάσεις και οι μικρές κοινωνικές ομάδες διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία, οπότε και ο εθελοντής είναι σε θέση να γνωρίσει καλύτερα τα δικά τους προβλήματα.

Ο εθελοντισμός μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε πολλαπλά επίπεδα μέσα από ένα εύρος τοπικών δικτύων κοινωνικής υποστήριξης που αφορούν τη συνεργασία και συμπόρευση μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών ή μεταξύ τοπικών αυτοδιοικητικών εθελοντικών οργανώσεων σε επίπεδο όμορων δήμων. Μέσα από ένα πλαίσιο συνεχούς διαβούλευσης, σύνθεσης και συνεργασίας μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Τοπικών Κοινωνικών Εταίρων ενισχύεται η αλληλεγγύη, η κοινωνική αλληλοβοήθεια και η ανιδιοτελής προσφορά, σε επίπεδο Νομού ή Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Τα Δίκτυα Κοινωνικής Υποστήριξης στα οποία δραστηριοποιείται ο εθελοντισμός μπορεί να αφορούν την κοινωνική υποστήριξη ευαίσθητων κι ευάλωτων ομάδων, την κοινωνική μέριμνα και προστασία (φροντίδα παιδιών, κακοποιημένων γυναικών, ΑμεΑ, ηλικιωμένων, ανέργων, κ.ά.), την πολιτική προστασία (έκτακτες καταστάσεις, πλημμύρες, θεομηνίες, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, σεισμοί κ.ά.), την προστασία του περιβάλλοντος (πυρκαγιές, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί παραλιών, οικολογική προστασία κ.ά.), την διατήρηση, ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την εκπαιδευτική ενίσχυση των μορφωτικά αδύναμων (πρόσθετη διδακτική στήριξη, κοινωνικά φροντιστήρια, προγράμματα δια βίου μάθησης), την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την προαγωγή και προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι δράσεις και παρεμβάσεις αυτές μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από πρωτοβουλίες δικτύωσης και συμπόρευσης εθελοντικών οργανώσεων σε εθνικό, περιφερειακό και αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Στόχος της Ακαδημίας Εθελοντισμού είναι να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, μέσα από αυτά τα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης, ενώ παράλληλα να συμβάλλει στη δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που θα πηγάζουν από την ίδια την κοινωνία σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προς την κατεύθυνση αυτή η Ακαδημία Εθελοντισμού δημιούργησε το "Εθνικό Δίκτυο Πόλεων Εθελοντισμού" με κύριο στόχο την προώθηση και ενίσχυση της συντονισμένης και οργανωμένης εκπαίδευσης εθελοντών σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, τη συνεργασία με τοπικές εθελοντικές ομάδες πολιτών, υποστηρίζοντας παράλληλα διαδημοτικές συνεργασίες όμορων Δήμων σε θεματικές δράσεις με κοινές πρωτοβουλίες.

Οι συνθήκες εκτεταμένης αξιακής και ανθρωπιστικής κρίσης φαίνεται να πυροδοτούν περισσότερο από κάθε άλλη φορά την ενεργοποίηση μιας σημαντικής μερίδας πολιτών προς την κατεύθυνση συσπείρωσής τους μέσω του εθελοντισμού, αλλά και της ανάληψης συλλογικής δράσης σε διάφορα τοπικά κοινωνικά δίκτυα ή φορείς εθελοντισμού.

Συνεπώς, ο κοινωνικός εθελοντισμός, η διαμόρφωση κουλτούρας κοινωνικής προσφοράς αλλά και ατομικής κοινωνικής ευθύνης, αποτελεί μια νέα αξιακή επιλογή, σε μια εποχή που η κοινωνική συνοχή ολοένα πλήττεται, επηρεάζοντας όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες του ελληνικού πληθυσμού.

Τέλος, τα τοπικά κοινωνικά δίκτυα είναι αυτά που διαμορφώνουν ευρύτερες ζυμώσεις και κοινωνικές συμμαχίες και ενισχύουν πρωτοβουλίες στήριξης και ενίσχυσης του Κοινωνικού Διαλόγου μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και της Κοινωνίας των Πολιτών, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

Ατομική Κοινωνική Ευθύνη

O ρόλος της και η σημασία της για την Ακαδημία Εθελοντισμού “HELPHELLAS”

Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο όρος “ατομική ευθύνη” αφορά την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, προκειμένου να λειτουργήσει θετικά η κοινωνική συνοχή, αλλά και η ανθρώπινη ευημερία. Μία κοινωνία για να λειτουργήσει σωστά στηρίζεται στην ανθρώπινη ατομική ευθύνη η οποία αναμφισβήτητα προϋποθέτει ανάληψη πρωτοβουλιών, στάσεων και συμπεριφορών μαζί με υπευθυνότητα και συνέπεια, αξιοποιώντας έτσι με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τον τεράστιο συναισθηματικό πλούτο που έχουμε όλοι μέσα μας.

Η Ατομική Κοινωνική Ευθύνη σημαίνει πρώτα ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας και κατ΄επέκταση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Το βάρος της ευθύνης των πράξεων και των συμπεριφορών μας είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και μας καθορίζει, αφού έχει αντίκτυπο σε ένα σύνολο σχέσεων το οποίο μπορεί να είναι το οικογενειακό περιβάλλον, το συντροφικό, το φιλικό, η τοπική κοινότητα αλλά και η ίδια η πολιτεία.

Είναι κατανοητό ότι το όραμα μιας ανθρώπινης κοινωνίας παραμένει ζωντανό όταν η αξία της ατομικής ευθύνης γίνει αυτοαποδοχή, όταν η επιλογή των συναισθημάτων, των εμπειριών, των σκέψεων και των πράξεών μας γίνουν επιλογή συνείδησης μέσα από την κατανόηση του ίδιου του εαυτού μας, έτσι ώστε να μπορούμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και να μπορούμε να δρούμε συλλογικά.

Μέσα επομένως από μία τέτοια προσωπικότητα αναδύεται ο ενεργός πολίτης, ο συνειδητοποιημένος πολίτης, ο ώριμος και υπεύθυνος πολίτης ο οποίος αγαπάει την ευθύνη, νοιάζεται για το κοινό καλό, αφού είναι πηγαία η ανάγκη για κοινωνικοποίηση, για συνύπαρξη και μοίρασμα.

Η ευθύνη αποτελεί βαθιά συναίσθηση του καθήκοντος και αφοσίωση στα υψηλά ιδανικά. H Ατομική Κοινωνική Ευθύνη είναι αυτή που θέτει τα θεμέλια της αυτοπειθαρχίας, των ορίων και των κανόνων σε μία ευνομούμενη κοινωνία η οποία έχει ανάγκη από πολίτες με υψηλό αίσθημα αυτοσεβασμού και ηθικής ποιότητας, πάντα όμως προς όφελος της κοινωνίας.

Το “εγώ” επομένως επηρεάζει το “εμείς”. Με άλλα λόγια, η ποιότητα μιας κοινωνίας είναι το άθροισμα των ατομικών μας ευθυνών, της δικής μας στάσης στην κοινωνία που ζούμε, δίνοντας όραμα και αξίες στους ανθρώπους γύρω μας. Επομένως η ατομική κοινωνική ευθύνη μπορεί να υπάρξει μόνο όταν λειτουργεί στο πλαίσιο της συλλογική ευθύνης.

Η Ατομική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένα προσωπικό ταξίδι, μία συναισθηματική επένδυση η οποία έχει σχέση με το άμεσο περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες, την κοινωνία και τον κόσμο γενικότερα. Μπορεί να γίνει η αλλαγή η οποία θα “επηρεάσει” και “μεταμορφώσει” τις κοινωνίες σε μια ζωή με σκοπό και νόημα. Είναι πολύ ωραίο να συναντάς ανθρώπους οι οποίοι μολονότι κάνουν μόνοι τους προσπάθειες για τα προβλήματα της κοινωνίας σε αυτό το ταξίδι της ατομικής ευθύνης, τελικά αυτές οι προσπάθειες μπορούν να συγκεντρώσουν μία ομάδα και να γίνουν μία συλλογική δύναμη προς όφελος της κοινωνίας.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η Ατομική Κοινωνική Ευθύνη είναι αναγκαία και γίνεται δέσμευση η οποία αναβλύζει από τον πηγαίο αυθορμητισμό, από τα εξευγενισμένα ήθη, το φιλότιμο της καθαρής συνείδησης και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Η Ακαδημία Εθελοντισμού αγωνίζεται προς αυτή την κατεύθυνση εισάγοντας τον όρο της ΑΚΕ (Ατομική Κοινωνική Ευθύνη) αναδεικνύοντας ολιστικά τον εθελοντισμό μέσα από 20 διαφορετικές θεματικές δράσεις, αφού έρχεται να τον πλαισιώσει μέσω της Ατομικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο ευρύτερο φάσμα της δέσμευσης και του κοινωνικού καλού, προωθώντας την αυτεπίγνωση και τον ηθικό αυτοέλεγχο. Πιστεύει ακράδαντα ότι η αξιακή αναβάθμιση της Κοινωνίας μας θα γίνει πρώτα μέσα από την Ατομική Κοινωνική Ευθύνη, η οποία όταν γίνει μέρος της προσωπικότητας του καθενός μας, θα φτάσει και σε ολόκληρη της Κοινωνία όπου επωφελούνται πλέον όλοι οι πολίτες και η Πατρίδα μας συλλογικά.

Είναι επομένως ισχυρή η δέσμευση του κάθε εθελοντή – ενεργού πολίτη προς την τοπική κοινωνία όπου ζει, η οποία μπορεί να εκφραστεί ως ενδιαφέρον και συμμετοχή στα προβλήματα που απασχολούν τους πιο αδύναμους, την τοπική κοινωνία στην οποία ζουν, εστιάζοντας στο ότι κάθε ένας, βάσει των δεξιοτήτων του, μπορεί να γίνει η αλλαγή που θέλουν να δουν, έξω από τις ατομικές τους σφαίρες.

Η Ακαδημία Εθελοντισμού “HELPHELLAS” δίνει ιδιαίτερη έμφαση και αξία στην Ατομική Κοινωνική Ευθύνη η οποία οδηγεί στο ανθρωπιστικό ξέφωτο της ενσυνείδητης προσφοράς, της μεγαλοψυχίας και της προσωπικής αφοσίωσης. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τους συμπολίτες μας, αφού η ατομική δραστηριοποίηση και δέσμευση μαζί με την ανάληψη των εθελοντικών δράσεων για το κοινό συμφέρον, δημιουργούν ένα αντίβαρο στον ατομισμό που διέπει την κοινωνία. Είναι αυτή που μέσω της Ατομικής Κοινωνικής Ευθύνης και της οργανωμένης και συντεταγμένης εθελοντικής δράσης διαμορφώνει τις προϋποθέσεις άρσης του κοινωνικού αδιεξόδου, της ηθικής και αξιακής παρακμής που διέρχεται η κοινωνία μας, προκειμένου να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα του πολιτισμού της Κοινωνίας των Πολιτών.

Με την δύναμη των πολλών στηρίζουμε την Ελλάδα!

Scroll to Top