Γιατί και η Τρίτη Ηλικία έχει δικαίωμα στο Όνειρο και τη Δημιουργία!

Η Ακαδημία Εθελοντισμού ανακοινώνει την επίσημη συνεργασία της με
το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών Κ.Π.Ε.Π. για τη στήριξη
της Τρίτης Ηλικίας στη Χώρα μας.

Με ένα ολοκληρωμένο ολιστικό πρόγραμμα παρεμβαίνει με μια καινοτόμα κοινωνική πρόταση, όχι για την Τρίτη Ηλικία, αλλά μ ε την Τρίτη Ηλικία, δημιουργώντας το  ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ “ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΑΝΤΑ”. Στόχος αυτού του δικτύου είναι η καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των ατόμων τρίτης ηλικίας, η δικτύωση των ατόμων τρίτης ηλικίας τοπικά αλλά και πανελλαδικά, η ενεργή ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό με τη συμμετοχή τους σε τοπικές δράσεις στην Κοινότητα που βασίζονται στον Εθελοντισμό, με την αξιοποίηση των δεξιοτήτων και γνώσεων που έχουν αποκτήσει στη ζωή τους.

Το Δίκτυο θα είναι πανελλαδικό και προβλέπει τη δημιουργία πολυχώρων ανά δημοτικό διαμέρισμα που θα προσφέρουν πολλαπλή συμβουλευτική υποστήριξη, πολυεπίπεδη εκπαίδευση με το πρόγραμμα ΕΥ ΖΕΙΝ από το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας,  προγράμματα φροντίδας Υγείας και κοινωνικής υποστήριξης με ειδικά ψυχαγωγικά προγράμματα, αλλά και ειδικές παροχές για όλα τα Άτομα άνω των 65 ετών.

Επικεφαλής του δικτύου αυτού αναλαμβάνει η Δρ. Σοφία Χατζηνικολάου τ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Επικεφαλής του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών και Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η οποία ταυτόχρονα αναλαμβάνει και θεματική υπεύθυνη του Τομέα Τρίτης Ηλικίας της Ακαδημίας Εθελοντισμού “HELPHELLAS”.

Κοινοποίηση
Scroll to Top