Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Ακαδημία Εθελοντισμού ανακοινώνει επίσημα τη στρατηγική συνεργασίας της με το Σύλλογο “Γυναίκα και Μονογονεϊκή Οικογένεια”. Πρόκειται για την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με το Διακριτικό Τίτλο “Γυναίκα Πυρήνας Οικογένεια” η οποία υποστηρίζει τις μονογονεϊκές γυναίκες που δεν λαμβάνουν καθόλου διατροφή, νιώθουν ανασφάλεια, αφού αναλαμβάνουν μόνες τους το βάρος της στήριξης των παιδιών, σε όλους τους τομείς και δεν έχουν πόρους για την προμήθεια των βασικών και αναγκαίων αγαθών.

Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα δώσει μία ανάσα και ανακούφιση, σε όλες τις γυναίκες που αισθάνονται εγκαταλελειμμένες και έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, αφού έρχονται αντιμέτωπες και με το σοβαρό ζήτημα της ανεργίας, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτό παρουσιάζεται σε δύσκολες συνθήκες, όπως είναι αυτές της Πανδημίας του Κορωνοϊού.

Για όσες Μονογονεϊκές Οικογένειες επιθυμούν συμβουλευτική υποστήριξη, η συμπλήρωση της φόρμας ¨Ηelp the People¨ είναι απαραίτητη, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα πλήρη στοιχεία, τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη γνωστοποίηση του προσωπικού ιστορικού, έτσι ώστε η επαφή με τους αρμόδιους φορείς, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Αντιδημάρχους, Δημάρχους, Περιφέρειες, Υπουργεία να είναι πιο στοχευμένη και παράλληλα η Μονογονεϊκή Οικογένεια να μην νιώθει κοινωνικά αποκλεισμένη. Η Ακαδημία μέσω του ¨Τομέα Κοινωνικής Συνοχής¨ και του επιστημονικού δυναμικού της θα συνδράμει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη στήριξη αυτών των οικογενειών.

Scroll to Top