Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Ακαδημία Εθελοντισμού “ΗELPHELLAS” ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι συμπορεύεται και συνεργάζεται επίσημα με το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών ( Κ.Π.Ε.Π.).

Γιατί ο Εθελοντής είναι πρώτα Ενεργός Πολίτης και γιατί μόνο ένας Ενεργός Πολίτης μπορεί να είναι και Εθελοντής Πολίτης.

Το Κ.Π.Ε.Π. είναι ένας μορφωτικός φορέας (μη κερδοσκοπικό σωματείο) που υλοποιεί πανελλαδικά εδώ και 8 χρόνια επιμορφωτικά προγράμματα με στόχο την ψυχική, κοινωνική και σωματική υγεία των Πολιτών.

Σκοπός του Κ.Π.Ε.Π. είναι να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο Πολίτη πέρα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική ενασχόληση να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης και δράσης του, τις δεξιότητες αλλά και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα, μέσα από σειρές – κύκλους διαδραστικών μορφωτικών μαθημάτων, προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης, ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων με επίκαιρα αλλά και διαχρονικά θέματα και ζητήματα.

Η Ακαδημία Εθελοντισμού “HELPHELLAS” από την άλλη οργανώνει και προετοιμάζει την εκπαιδευτική της δραστηριότητα στον τομέα του Εθελοντισμού για πρώτη φορά στην Ελλάδα με 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες, ακολουθώντας ολιστικά πρότυπα συστήματα εκπαίδευσης του εξωτερικού στον Εθελοντισμό, σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Η συνεργασία των δύο μη κερδοσκοπικών φορέων ενώνει ουσιαστικά και συνδέει για πρώτη φορά  στην Ελλάδα εκπαιδευτικά, διαδραστικά και κοινωνικά τον Ενεργό Πολίτη με τον Ενεργό Πολίτη –  Εθελοντή, που είναι τόσο απαραίτητος σήμερα στην χώρα μας, για την κοινωνική συνοχή και το μέλλον της Πατρίδας μας.

Μονάχα μέσα από την εκπαίδευση και την καλλιέργεια αξιών και προτύπων ήθους, συνδυασμένης με τη διάθεση ενεργούς κι ενσυνείδητης κοινωνικής προσφοράς, μπορούμε να ευελπιστούμε ότι η Χώρα μας θα πορευτεί στο μέλλον με κοινωνική συνοχή κι αλληλεγγύη.

Καλλιεργώντας την Ατομική Κοινωνική Ευθύνη των Πολιτών αλλά και την συνυπευθυνότητα έναντι του κοινωνικού συνόλου ως αυριανοί Ενεργοί Πολίτες, διαμορφώνουμε μια νέα γενιά Ενεργών – Εθελοντών Πολιτών που θα αποτελέσει τη βάση για κοινωνική πρόοδο και ευημερία.

Scroll to Top